Suo­ma­lai­sen viit­to­ma­kie­len kor­pus uu­dis­taa tut­ki­mus­kent­tää

Author: 
University of Jyväskylä

Theme:

Description: 

Suomen viittomakielten korpuksen muodostamiselle on ollut tilausta jo pidemmän aikaa. Korpus eli tietokoneluettavassa muodossa oleva videoaineistokokoelma on hyödyllinen apuväline molempien Suomen kansallisten viittomakielten – suomalaisen sekä suomenruotsalaisen – kielellisten ja kulttuuristen piirteiden tutkimuksessa ja opetuksessa.

Publisher: 
University of Jyväskylä, 2019

Type code:

Format: